Wij gebruiken enkel tijdelijke cookies. Wanneer u onze site verlaat worden de cookies door uw webbrowser automatisch geschrapt. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of profiling cookies. Wij delen uw surfactiviteiten of voorkeuren niet mee aan derden. Lees onderaan op onze pagina DIVERSEN ook onze privacy verklaring.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Openingsuren en dagen

Je kan bij ons terecht van maandag tot en met vrijdag, vanaf 7.00 uur tot 18 uur. We zijn het hele jaar door open, uitgezonderd de eerste twee weken van augustus en de periode tussen kerstmis en nieuwjaar.

Kinderen moeten 's morgens voor 9.30 uur aanwezig zijn. Kinderen die na 9.30 uur aankomen, zonder verwittiging worden die dag niet meer opgevangen. We maken alleen een uitzondering als we telefonisch op de hoogte gebracht worden.

Als je kind ingeschreven is voor halve dagen vragen we wel het middagdutje (tussen 12 en 14 uur) te respecteren. Voor baby's maken we hierop een uitzondering.

Voor het afhalen vragen we om ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd te komen.

De ouders moeten ons verwittigen wanneer anderen het kind komen afhalen. Wij vertrouwen de kinderen alleen toe aan wie het hoederecht of het bezoekrecht heeft. Kinderen onder de 15 jaar moeten begeleid worden door een ouder wanneer zij broer of zus komen afhalen.

Een warme oproep naar alle ouders om de breng- en afhaalmomenten te respecteren, dit komt de werking van onze kribbe ten goede. Gezinnen waarbij beide of één van de ouders niet werkt, worden gevraagd om hun kind ten laatste om 16u op te halen.

Kinderen kunnen gebracht worden tussen 7u-9u30
Afhalen ten laatste 17u50.

Sluitingsdagen 2024

ma 1 januari (Nieuwjaar) + di 2 januari
ma 1 april (Paasmaandag)
woe 1 mei (Dag van de Arbeid)
do 9 mei (Hemelvaart) + vrij 10 mei (brugdag)
ma 20 mei (Pinkstermaandag)
do 11 juli (Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap) + vrij 12 juli (brugdag)
ma 22 juli (Nationale feestdag)
Zomervakantie: do 1 aug tot en met vrij 16 aug
--------> Na zomersluiting: op ma 19 aug terug OPEN
vrij 1 november (Allerheiligen)
ma 11 november (Wapenstilstand)
Teamdag 2024 (datum nog niet bekend: sept-okt-nov)
ma 23 december tot en met vrijdag 3 januari 2025 (Kerstvakantie)
Sluitingsdagen 2025: to be continued

Wat bij ziekte van je kind?

Licht zieke kinderen kunnen in de kribbe terecht. Om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen mogen we geen ernstige of acuut zieke kinderen opvangen. We hanteren de "infectieklapper" van Kind en Gezin om te bepalen of we je kind kunnen opvangen.

In medische niet hoogdringende situaties bellen we de ouders, die dan met het kind naar het ziekenhuis moeten gaan. De kosten verbonden aan medische tussenkomsten zijn ten laste van de ouders of de verzekering.

Met het oog op preventie vragen we je om ons altijd te verwittigen wanneer je op de hoogte bent van medische problemen van je kind.

Wanneer je kindje door ziekte niet kan komen mag je niet vergeten om ons voor 9.30 uur te verwittigen en het doktersattest binnen de 3 arbeidsdagen aan ons te geven.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Het gebruik van medicatie

In principe dienen wij geen medicatie toe. Vraag daarom aan je arts om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die 's morgens en 's avonds kan toegediend worden. Uitzonderlijk en enkel op medisch voorschrift maken we hierop een uitzondering. In dit geval moeten er duidelijk volgende zaken vermeld worden (op de fles, tube, verpakking):

naam van de inhoud
naam van je kind
naam van de dokter of apotheker
datum van aflevering en vervaldatum
dosering en wijze van toedienen
duur van de behandeling
wijze van bewaren

Voeding

De baby's krijgen hun eerste voeding thuis. Melkpoeder of borstvoeding voor de andere flessen wordt meegegeven. Onze medewerkers maken de flessen zelf klaar.

Alle kinderen krijgen dagelijks fruit, ofwel fruitpap, volle yoghurt met gemixed fruit zonder suiker, of fruit uit het vuistje. Als drank krijgen de kindjes naargelang de leeftijd: water, thee infusie, soep.

Op doktersvoorschrift kan de kribbe instaan voor dieetvoeding. Deze producten moet je zelf meebrengen. Dit geldt ook voor halalvlees en vegetarische maaltijden.

Kledij en Verzorging

Elk kindje heeft een eigen kastje voor persoonlijke spullen.

Voorzie voldoende reservekleding en eventueel een extra fopspeen. Teken deze best met de initialen van je baby. De kinderen mogen in de kribbe geen juwelen dragen.

Pampers worden niet door de kribbe voorzien, best is om de eerste dag een pak mee te brengen. Nadien verwittigen we je om een nieuwe reserve mee te brengen.

Bij het starten in de kribbe vragen we dat je een tube Inotyol en fysiologisch serum meebrengt.

bel ons gerust met je vragen

Wij gebruiken enkel tijdelijke cookies. Wanneer u onze site verlaat worden de cookies door uw webbrowser automatisch geschrapt. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of profiling cookies. Wij delen uw surfactiviteiten of voorkeuren niet mee aan derden. Lees onderaan op onze pagina DIVERSEN ook onze privacy verklaring.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Kribbe Bethlehem vzw

|

Lange Zavelstraat 62

|

2060 Antwerpen

|

|