Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Prijzen en Attesten

In onze kribbe berekenen we de dagprijs op basis van je inkomen. Hiervoor hebben we een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan je aanvragen via de website van Kind & Gezin. Dit attest moet je ons bezorgen vóór de eerste opvangdag.

We vragen ook een attest gezinssamenstelling. Dit attest is te verkrijgen op het gemeentehuis.

Het fiscale attest om de opvangkosten aan te geven in je jaarlijkse belastingaangifte bezorgen we tijdig en correct ingevuld.

Waarborg en Extra kosten

Bij aanvang van de opvang vragen we een waarborg van 50 euro voor ouders die een dagprijs betalen van 15 euro of minder. Bij een dagprijs vanaf 15.01 euro bedraagt de waarborg 100 euro. Deze waarborg wordt terugbetaald op het einde van de totale opvangperiode.

We vragen ook een maandelijkse bedrag van 3 euro als bijdrage in de kosten voor afvalverwerking, het gebruik van water, zeep, koortswerende middelen, zalf, ...

Voorrangsbeleid

Kindjes die reeds een zus of broer hebben in onze kribbe garanderen wij een plaats. Verder geven wij voorrang aan kinderen uit de buurt, aan de kinderen van werkende of studerende ouders en aan de kinderen van het personeel dat werkt in het aanpalende woonzorgcentrum.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Voorlopige inschrijving

Van zodra je hebt gekozen voor onze crèche kan je best je kind al voorlopig inschrijven op onze wachtlijst. Deze inschrijving biedt nog geen garantie voor een definitieve inschrijving.

Definitieve inschrijving

Bij de definitieve inschrijving wordt het inschrijvingsformulier en opvangplan ingevuld en ondertekend. Hierin staan de dagen en uren vermeld waarop je kindje naar onze crèche komt.

Om de continuïteit tussen het thuismilieu en de crèche te waarborgen vragen wij om je kind minstens 3 volle of 5 halve dagen in de week te brengen.

Bij inschrijving van een tweede kindje dient er geen inschrijvingsformulier ingevuld te worden.

Vanaf de definitieve inschrijving garanderen wij voor de volle 100% dat je kindje op de afgesproken dagen en uren bij ons terecht kan. Wij verwachten dan ook dat de ouders zich hier aan houden en vragen bij niet-naleving van deze overeenkomst een vergoeding van 250 euro.

Komen wennen

Kinderen mogen verschillende dagen komen wennen. Een wenmoment duurt 2 uurtjes en wordt niet aangerekend. Dit kan in de voor- of in de namiddag, dit moet wel eerste besproken worden met de afdeling.

Het wennen is niet verplicht, maar we leren elkaar beter kennen en het versoepelt de overgang naar de kribbe. Neem hiervoor wel eerst contact met ons op zodat dit in samenspraak met de kinderverzorgster kan gebeuren.

bel ons gerust met je vragen

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Kribbe Bethlehem vzw

|

Lange Zavelstraat 62

|

2060 Antwerpen

|

|