Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Opvangplan

Het opvangplan dat ondertekend is bij de definitieve inschrijving vermeldt de dagen en uren waarop je kindje naar ons komt.

Het is belangrijk dat het opvangplan wordt nageleefd. Ook tijdens de schoolvakanties dient je kind zoveel mogelijk te komen. Als je met vakantie gaat vragen we je om ons tijdig op de hoogte te brengen.

Ziekte- & Respijtdagen

Vanaf 1 januari 2019 gaan we spreken over een gezamenlijk aantal ziekte- en respijtdagen.

bij een opvang van 5 volle dagen per week heb je recht op 25 dagen per jaar
bij een opvang van 4 volle dagen per week heb je recht op 20 dagen per jaar
bij een opvang van 3 volle dagen per week heb je recht op 15 dagen per jaar
bij een opvang van 5 halve dagen per week heb je recht op 11.5 dagen per jaar

Zowel bij een gewone afwezigheid als bij ziekte wordt er van deze dagen afgetrokken. Een doktersbriefje moet niet meer binnen gebracht worden in dit systeem. Zijn het aantal ziekte- en respijtdagen op, dan wordt de dag gewoon betaald volgens inkomenstarief.

De sluitingsdagen van de kribbe tellen niet mee als snipperdagen en moeten uiteraard nooit betaald worden.

Wanneer uw kind afwezig is of u gaat te laat zijn, gelieve dan voor 9u30 ons iets te laten weten, zodat we dit correct kunnen noteren.

Het aantal respijtdagen wordt pro rato berekend en is dus gebaseerd op het instapmoment.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Wijzigen van het opvangplan

Het opvangplan kan na overleg met de crèche worden gewijzigd. Wijzigingen moeten minstens 2 weken op voorhand worden doorgegeven.

Stopzetten van de opvang

Wij werken met een opzegtermijn van 8 weken. tijdens deze periode kan je geen gebruik maken van eventueel overgebleven snipperdagen.

Ziekte

Bij ziekte moet je binnen de 3 arbeidsdagen een ziektebewijs afgeven. Doe je dat niet dan worden deze als snipperdagen geteld. Voor teveel opgenomen snipperdagen betaal je de dagprijs.

Licht zieke kinderen kunnen in de kribbe terecht. Meer informatie vind je onder "Praktische zaken".

Gelieve ons ook altijd te verwittigen voor 09.30 uur.

bel ons gerust met je vragen

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Kribbe Bethlehem vzw

|

Lange Zavelstraat 62

|

2060 Antwerpen

|

|