Wij gebruiken enkel tijdelijke cookies. Wanneer u onze site verlaat worden de cookies door uw webbrowser automatisch geschrapt. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of profiling cookies. Wij delen uw surfactiviteiten of voorkeuren niet mee aan derden. Lees onderaan op onze pagina DIVERSEN ook onze privacy verklaring.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Opvangplan

Het opvangplan vermeldt de dagen en uren waarop je kindje naar ons komt. Dit wordt tijdens de definitieve inschrijving opgemaakt en ondertekend.

Het is belangrijk dat het opvangplan wordt nageleefd. Ook tijdens de schoolvakanties dient je kind zoveel mogelijk te komen.
Wanneer uw kind afwezig is of u gaat te laat komen, gelieve dan voor 9u30 te bellen zodat we dit correct kunnen noteren.
Indien je te laat komt (na 9u30) zonder te verwittigen, is er geen opvang voor je kind die dag mogelijk.

Opvang aanpassen of stopzetten

Indien je het opgestelde opvangplan wil wijzigen, moet dit minstens 8 weken op voorhand worden overlegd met de kribbe. Dit gebeurt in eerste instantie rechtstreeks met de verantwoordelijke, Alexandra.

Om de opvang stop te zetten, werken wij met een opzegtermijn van 8 weken. Tijdens deze periode kan je geen gebruik maken van eventueel overgebleven snipperdagen.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Ziekte- & Respijtdagen

Vanaf 1 januari 2019 gaan we spreken over een gezamenlijk aantal ziekte- en respijtdagen.

• bij een opvang van 5 volle dagen per week heb je recht op 25 dagen per jaar
• bij een opvang van 4 volle dagen per week heb je recht op 20 dagen per jaar
• bij een opvang van 3 volle dagen per week heb je recht op 15 dagen per jaar
• bij een opvang van 5 halve dagen per week heb je recht op 11.5 dagen per jaar

Het aantal respijtdagen wordt pro rato berekend en is dus gebaseerd op het instapmoment.

Zowel bij een gewone afwezigheid als bij ziekte wordt er één respijtdag afgetrokken. Een doktersbriefje moet niet meer binnen gebracht worden. Zijn het aantal ziekte- en respijtdagen op, dan wordt de dag gewoon betaald.

De sluitingsdagen van de kribbe tellen niet mee als snipperdagen en moeten uiteraard nooit betaald worden.

bel ons gerust met je vragen

Wij gebruiken enkel tijdelijke cookies. Wanneer u onze site verlaat worden de cookies door uw webbrowser automatisch geschrapt. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of profiling cookies. Wij delen uw surfactiviteiten of voorkeuren niet mee aan derden. Lees onderaan op onze pagina DIVERSEN ook onze privacy verklaring.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Kribbe Bethlehem vzw

|

Lange Zavelstraat 62

|

2060 Antwerpen

|

|