Wij gebruiken enkel tijdelijke cookies. Wanneer u onze site verlaat worden de cookies door uw webbrowser automatisch geschrapt. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of profiling cookies. Wij delen uw surfactiviteiten of voorkeuren niet mee aan derden. Lees onderaan op onze pagina DIVERSEN ook onze privacy verklaring.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Heen- en weerboekje

We raden sterk aan om met een heen- en weerboekje te werken. Enerzijds kan je hier allerlei zaken noteren zoals bepaalde activiteiten van je kindje tijdens het weekend, of het slecht geslapen heeft, nieuwe interesses, ... Of informatieve gegevens omtrent gewoonten, eigenheden, bepaalde wensen, ... kan je hierin noteren. Anderzijds kunnen wij noteren hoe de dag van je kind in de kribbe is geweest!

Inlichtingenfiche

Ieder kind heeft zijn eigen mapje met informatie, ziektebriefjes, observatiefiches, ... Deze gegevens kan je steeds opvragen en indien nodig verbeteren.

Aanwezigheidsregister

Wij houden de aanwezigheden van je kind bij via een online platform voor kinderopvang. Hier wordt dagelijks genoteerd wanneer je kind gebracht en opgehaald is.

Kwaliteitshandboek

Kinderopvang is een belangrijke taak die positief bijdraagt aan de pedagogische ontwikkeling van je baby of peuter. Wij werken daarvoor met een kwaliteitshandboek waarin de richtlijnen staan voor onze medewerkers. Dit handboek kan je altijd raadplegen in onze kribbe.

Huishoudelijk reglement

Ook ons huishoudelijk reglement kan je altijd raadplegen. Wijzigingen in het reglement worden via briefwisseling meegedeeld. Elke wijziging in je nadeel, zoals een aanpassing van ons prijsbeleid, laten we je minstens 2 maanden op voorhand weten. Dit geeft je het recht om gedurende die twee maanden de overeenkomst zonder schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Veiligheid bij verplaatsing

Bij verplaatsingen - zoals een uitstapje naar de bibliotheek, de kinderboerderij of de zoo - zorgen we voor voldoende veiligheid en begeleiding. Hiervoor baseren we ons op de richtlijnen van Kind en Gezin.

Verzekering

Wij beschikken over een verzekering met betrekking tot de gebouwen en de burgelijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Deze polis dekt lichamelijke ongevallen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van kledingstukken en andere meegebrachte voorwerpen.

Betaalwijze

Wij vragen om maandelijks de opvangkosten te betalen. Dit kan per overschrijving op ons banknummer BE24 7363 0213 3038 of met cashgeld bij Alexandra Manschot.

Privacy

Administratieve, sociale, financiële en medische gegevens door ons opgevraagd omdat ze nodig en relevant zijn voor de inschrijving en opvang van je kind worden door ons met discretie behandeld en vallen onder het beroepsgeheim.

Als ouder heb je recht om die gegevens in te kijken en om eventuele verbeteringen aan te brengen.

Cookies

Wij gebruiken enkel tijdelijke cookies. Wanneer u onze site verlaat worden de cookies door uw webbrowser automatisch geschrapt.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies of profiling cookies. Wij delen uw surfactiviteiten of voorkeuren niet mee aan derden.

Klachten

Je kan met vragen of klachten altijd bij ons terecht. Je kan een klachtenformulier invullen en indienen. De Raad van Bestuur onderzoekt de klacht en stelt je op de hoogte van haar besluit.

Met een klacht kan je ook altijd terecht bij de ombudsdienst van Kind en Gezin op het telefoonnummer 02/533 14 14 of via email naar klachtendienst@kindengezin.be.

Onze klachtenprocedure vind je ook terug in ons kwaliteitshandboek.

bel ons gerust met je vragen

Wij gebruiken enkel tijdelijke cookies. Wanneer u onze site verlaat worden de cookies door uw webbrowser automatisch geschrapt. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of profiling cookies. Wij delen uw surfactiviteiten of voorkeuren niet mee aan derden. Lees onderaan op onze pagina DIVERSEN ook onze privacy verklaring.

Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen
Kribbe Bethlehem Kinderopvang crèche Antwerpen

Kribbe Bethlehem vzw

|

Lange Zavelstraat 62

|

2060 Antwerpen

|

|